Nou se Ayisien Lyrics – Klass

Se nan solèy la mwen benyen
Lè mwen leve lè maten
Nan lawouze’m badijonnen
Mwen fyè ke’m se Ayisyen

Rasin mwen plante an Afrik
Yo te mennen’m ladan’n kou ti bourik
Men zansèt mwen te lite
Pou ban’m libète ak fyète
Frè m ak sè m pinga’n reziye’n
An nou chèche kon’n kisa’k bloke’n

Se vre chenn lan te soti nan pye n
Men nou toujou esklav nan panse n.

Pran almanak ann chèch’on dat
Nou bezwen yon lòt 1804
Zansèt nou yo te fè li deja
Li nesesè pou n refè l jodi a!

Yo kolonize n plizyè fwa
Sou yo nou toujou jwenn viktwa
Nou se yon pèp ki gen listwa
Nou se yon pakèt grenn ak bwa.

Lè pitit mwen mande m papa
Kiyès mwen ye?
Mwen gade li nan je
Ak ponyet mwen konsantre
Mwen di l, “Cherie se Ayisyen w ye!”

Frè m ak sè m pinga n reziye n!
An nou chèche konn kisa k bloke n!

Se vre chenn lan te soti nan pye n
Men nou toujou esklav nan panse n.

Pran almanak ann chèch’on dat!
Nou bezwen yon lòt 1804

Zansèt nou yo te fè li deja!
Li nesesè pou n refè l jodi a!

Ayisyen!
Nou se yon sel ras
Yon sel Klass!

Sa nou ye?
Nou se fanmi!

Se sa wi!

Yo kolonize nou plizye fwa
Boure sèvo n ak fatra
Fè n dezakòde!

Sa fè nou diveje!
Men pi vit nou rive aksepte sa
Se pi vit nou pral ka chanje sa
Ann ale!

Toujou toujou sonje!

Nou se Ayisyen!
Se sa nou ye!
Nou fyè nou se Ayisyen!

Nou pa vle sa chanje!
Nou se Ayisyen!
Sa pap chanje!
Nou fyè nou se Ayisyen!

ay mwen di se nomal o

Si yo kolonize nou plizye fwa
Boure sèvo n ak fatra
Pou n dezakòde!

Sa fè nou diveje!

Men pi vit nou rive aksepte sa
Se pi vit nou pral ka chanje sa
Ann ale!

Toujou toujou sonje!

Nou se Ayisyen!
Se sa nou ye!
Nou fyè nou se Ayisyen!

Nou pa vle sa chanje!
Nou se Ayisyen!
Sa pap chanje!
Nou fyè nou se Ayisyen!

Pa bliye lè chay soti sou tèt li tonbe sou zepòl!

Yon sel ras mezanmi!
Yon sel Klass!

Sa nou ye?
Nou se fanmi!

Klass it is baby!
sa pa zobodob non

Se fyète nou!

Chante! Chante!

Nou se Ayisyen!
Se sa nou ye!
Nou fyè nou se Ayisyen!

Nou se Ayisyen!
Sa pap chanje!

Nou fyè nou se Ayisyen!
Nou se Ayisyen!
Se sa nou ye!
Nou fyè nou se ayisien

Related posts