Eske'w konnen Mizik Ayisien an vre?

zafenou

Staff member
Moun ki te gen ti problem pou ranpli quiz yo, DEZOLE. nap lague li la pou pi facil...

Tanpri sonje, ou dwe afiche repons ou nan chat la oswa nan paj FB nou an paske chakmoun ka ekri nom group/atis yo diferan, li pa posib pou sistèm nan matche ak fason ou ekri yon nom. Pap gen rezilta pasyel, nap anonse si gen moun ki genyen le jwet la fini. Si pa gen moun ki genyen, nap jous di sa, nou ka pa devwale repons si nou konte a retounen ak jwet sa anko

Pa bliye, lot moun ka pran poul sou repons ou siw bay li piblik. Siw vle kouvri kaye ou, voye on PM ak repons ou yo. Puiske te gen ti konfizyon nan lansaman jwet la, an ka ke plizye moun bay menm repons, nap cheche yon fomil pou detemine sak genyen an. ou ka e-mail repons ou pou konsiderasyon [email protected]


Bone chans ak tout moun... 65 pwen selman ou bezwen pou'w genyen.

******Pou fe jwet la pi facil, ou gen 3 chans, ou ka mete 3 repons, si yonn nan yo bon, nap konsidere li.*****

1:Ki group ki fe mizik REZILTA? 10 pwen

2:Ki atis ki chante mizik WHAT ABOUT TOMORROW? 10 pwen

3:Ki atis ki fe mizik ONE MORE DAY? 10 pwen

4:Ki atis ki fe mizik AMOKILELE? 15 pwen

5:San retire, san mete, di nou konbyen group ou artist ou tande nan track sa? 15 pwen

6: San retire, san mete, Fè lis tout atis ke ou tande nan mix sa. Ba nou li nan lòd kòrèk la. 40 pwen

Klike pou Koute Mizik la pou kesyon 5 a 6
 

Attachments

  • ESKEW KONN KONPA OU-FINAL.png
    ESKEW KONN KONPA OU-FINAL.png
    1 MB · Views: 9
Last edited:
Top