Corona virus Vaccine question - Kesyon sou koze vaksen pou Corona virus la

zafenou

Staff member
Tacus: If China has recovered from ( corona virus ) without a vaccine , why america still actively seeking for one?

Pouki Trump ap cheche vaksen si la chine geri san vaksen?
 

tekla

Member
Sou kesyon sa bon zanmi nou Tacus poze nan chat la,

People in China are still being infected. Though, in a lesser scale. Moun an chinn toujou ap pran virus la, yo pa pran li menm jan ak grenn lapli menm jan ak mwa pase yo.

From what I have been hearing and reading, Vaccines do not treat viruses, they are preventive measures. Vaksen pa gueri virus, yo sevi kom proteksyon pouw pa pran li.

Further, even china is seeking vigorously seeking for vaccines as do other countries. China ap cheche vaksen kou chen fou menm jan ak tout lot peyi.
 
Last edited:
Top