Brothers Possee Kanaval 2020 Lyrics

tekla

Member
Brothers Posse/ Kanaval 2020
Vye Ti Kras

Anmweyyy
Anmweyyy…

Kote tchatcha mwen
Kote tanbou
Pase'm pòtvwa mwen
Pou'm chanteee
Kote timoun yo
Kote zanmi'm yo
Pèp Ayisyen an rasanble

Anmweyyyyyy

Anmweyyyy

Wi…
Sonje yo pat janm panse pou nou
Nou pap kite yo chante pou nou
Nan sa n ye la se yo menm ki lakoz ooo

Wi…
Nou pap kite yo priye pou nou
Bondye nou se konsyans nou
Soley jistis la gen pou l chofeee

Èske yap kanpe’n non non non
Èske n’abandone non non non
Non Non, non non, non!

Kite mwen di nou,

wi...
Menm si lavi a vi a vi'n pi di pou nou
Lespri yo la yo pa abandone nou
In cha allah nou kenbe ooo

Sonje moun sa yo pat renmen Boukman
Yo pat renmen Desalin
Alewè pou nou menm lasalin

Èske yap kanpe
non non non non
Èske n’abandone

non non non
Non Non,
woy non non, non!

Yo panse nou pa wè
Yo pran nou pou begwè
Pandan yo pè bare
Epoutan yap vòlè
Kounye'a je nou kale
La jenès revolte

Kont leta bal nan tèt la
Kont sistèm anti pèp la
Lajenès revolte

Wiiiii
Lajenès revolte

kot kouran 24 sou 24 la? ooo

Yo panse nou pa wè
Yo pran nou pou begwè
Rete mobilize
se nou ki pral peye
la--jan yo gagote

Tè a toujou la
Dlo a toujou la e
Tonnèboulem pa diw pa wè
Labou kap brase

Moun yo toujou la
Solèy la toujou la eee
Tonnè krazem pa diw pa wè
lajan kap brase

M pral chèche Pyè dambala
Pou vin revokew

Li va mennen w bay kafou
Pou voye w ale

M pral chèche Pyè dambala
Pou vin revokew

Li va mennen w bay kafou
Pou voye w ale

Wap mache fè fo pwomès o
la pa law
Pete pi wo pase bouda w adjeee
la pa law
Wap mache bay moun manti e
la pa law
Wap mache distribiye zam an o
la pa law

Pèp ayisyen pa fè katouch
Nou pa fè katouch

Ooooo Nou pa fè zam
Nou pa fè zam

Dim kibò zam yo pase eee
Pou rantre nan peyi a ooo

Ti sentaniz pa fè katouch
nou pa fe katouch
Ti Jozèf pa fè zam
Nou pa fè zam

Dim kiyès ki pran kontwòl dwàn nan
Ki fè zam rantre nan peyi a

Dyesibon pa fè katouch
nou pa fe katouch

woyyy, Nou pa fè zam
Nou pa fè zam
Dim kibò zam yo pase eee
Pou rantre nan peyi a ooo

Pyè dambala se wozo eee
Kote m pase m siyen non mwen

Pyè dambala se wozo eee
Kote m pase m siyen non mwen

Mwen se pitit papa pyè dambala
Kote m pase m siyen non mwen
Kote m pase m siyen non mwen

Vye ti kras
Ou pa ka fè lajè
Nou pa gen dwa bliye

Vye ti kras
17 oktòb nan pon wouj o
Ou pa ka fè lajè

18 novanm nan vètyè
Vyee ti kras

1e janvye gonayiv
Ou pa ka fè lajè
Ou pa ka fè lajè

Vyee ti kras
Teleferik nan sitadèl la
Ou pa ka fè lajè
Ou pa ka fè lajè

Vyee ti kras
Kouran 24 sou 24 la

Tè a toujou la
Dlo a toujou la ee
Tonnèboulem pa diw pa wè
labou kap brase

Moun yo toujou la
Solèy la toujou la eee
Tonnè krazem pa diw pa wè
lajan kap brase

M pral chèche Pyè dambala
Pou vin revokew
Li va mennen w bay kafou
Pou voye w ale

Yo panse nou pa wè
Yo pran nou pou begwè
Pandan yo pè bare
epoutan yap vòlè
Kounya je nou kale
Lajenes revolte
Kont leta bal nan tet la
Kont sistèm anti pep la

Lajenes revolte

Wiiiii
Lalalajenes revolte

kot kouran 24 sou 24 la ooo

Yo panse nou pa wè
Yo pran nou pou begwè
Rete mobilize
se nou ki pral peye
lajan yo gagote

Wap mache fè fo pwomès ey
la pa law
Pete pi wo pase bouda w adjeee
la pa law
Wap mache bay moun manti
la pa law
Wap mache distribiye zam an o
la pa law

Pèp ayisyen pa fè katouch
Nou pa fè katouch
Ooooo Nou pa fè zam
Nou pa fè zam
Dim kibò zam yo pase eee
Pou rantre nan peyi a ooo

Ti sentaniz pa fè katouch
Ti Jozèf pa fè zam
Dim kiyès ki pran kontwòl dwann nan
Ki fè zam rantre nan peyi a

Dyesibon pa fè katouch
Nou pa fè zam
Dim kibò zam yo pase eee
Pou rantre nan peyi a ooo

Pyè dambala se wozo eee
Kote m pase m siyen non mwen
Pyè dambala se wozo eee
Kote m pase m siyen non mwen

Vyee ti kras
Ou pa ka fè lajè
Ooooooooooo
Vyee ti kras
Ou pa ka fè lajè
Ooooooooooo
Vyee ti kras
Vyee ti kras
Ooooooooooo
 
Top